SIKO Kwaliteitskaarten
Wat SIKO verstaat onder goed en ambitieus onderwijs is uitgewerkt in SIKO kwaliteitskaarten. Op de kwaliteitskaarten is beschreven hoe er op elke SIKO school invulling gegeven wordt aan het onderwijs op het gebied van taal, lezen, rekenen, burgerschap en digitale geletterdheid. Aan de hand van de kwaliteitskaarten willen we SIKO-breed de kwaliteit van ons onderwijs op niveau houden/krijgen en verbeteren. Alle scholen verwerken de kwaliteitskaarten in de komende periode in het eigen schoolbeleid.

Op schoolniveau zijn deze kwaliteitskaarten in ontwikkeling.

Schoolontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling
De kwaliteitskaarten die samenhangen met het (les)gedrag van de leraren worden ook gebruikt bij ons personeelsbeleid. Leraren voeren zelfevaluaties uit, ontwerpen persoonlijke plannen en gaan daarover in gesprek met collega’s en leidinggevenden (gesprekkencyclus). Op deze manier hebben we onze kwaliteitszorg gekoppeld aan ons personeelsbeleid. We borgen daardoor dat schoolontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling parallel verloopt.

Kwaliteitskaart Burgerschap SIKO
Kwaliteitskaart Rekenen SIKO
Kwaliteitskaart Taal SIKO
Kwaliteitskaart Lezen SIKO
Kwaliteitskaart Digitale geletterdheid SIKO
Kwaliteitskaart Rekenen Avonturijn
Kwaliteitskaart Begrijpend lezen Avonturijn