Schooltijden – Continurooster voor groep 1 tot en met 8


Op Avonturijn maken wij gebruik van een continurooster.
De deur gaat om 08.35 uur open en om 08.45 uur beginnen de lessen.
Er is een ochtend - en een tussen de middagpauze.
Om 15:00 uur gaat de school uit.
De pauze tussen de middag gebeurt onder leiding van Komkids en overblijfouders.
Elk kind neemt zelf eten en drinken mee voor de ochtend pauze en tussen de middag.
In de groepen 1 en 2 krijgen ze in de ochtendpauze een kaakje van school.
Voor het eten tussen de middag vragen wij u om uw kind een gezonde lunch mee te geven.
Op woensdagmiddag na schooltijd is er de mogelijkheid om kinderen extra les te geven of
extra te begeleiden door de groepsleerkracht.
Er zijn geen kosten verbonden aan het continurooster.

 De schooltijden :
 Maandag  08:45  -  15:00  uur 
 Dinsdag  08:45  -  15:00  uur
 Woensdag  08:45  -  12:00  uur
 Donderdag  08:45  -  15:00  uur
 Vrijdag  08:45  -  15:00  uur