Ouderkamer

 
De school wil de ouders blijven betrekken bij de ontwikkeling van hun kinderen
en door de ouderkamer de betrokkenheid bij school vergroten.
In de ouderkamer kunnen ouders op maandag, woensdag en vrijdag een kopje koffie drinken.