"Vertrouwen in elkaar is op Avonturijn heel belangrijk. 

Toch kunnen er, ondanks dat vertrouwen, wel eens misverstanden ontstaan of worden af en toe fouten gemaakt. Op onze school is dat niet anders.

Kunt u met uw probleem of klacht niet terecht bij de leerkracht van uw zoon of dochter of bij de directie? Dan kunt u terecht bij de intern contactpersoon. 

Wat doet de interncontactpersoon? 

Een contactpersoon is binnen de school het aanspreekpunt voor zowel leerlingen als voor ouders en leerkrachten.
De contactpersoon heeft verschillende taken:

  • Hoort het probleem aan en geeft advies.
  • Verwijst eventueel naar de externe vertrouwenspersoon.
  • Neemt in overleg contact op met ouders, directie of andere direct betrokkenen.
  • Bemiddelt, behalve in het geval van seksuele intimidatie. Bij seksuele intimidatie wordt direct doorverwezen naar de externe vertrouwenspersoon.
  • Neemt initiatieven voor preventie.
  • Bemiddelt en zoekt naar oplossingen.

Anneke van Dingen (leerkracht van groep 1 groen) is onze intern contactpersoon. 
Zij werkt op woensdag, donderdag en vrijdag.
U kunt haar ook een mailtje sturen om een afspraak te maken. Het e-mailadres is;
annekevandingen@siko.nl.

Zij is ook in de groepen langs geweest en heeft aan de kinderen uitgelegd wat zij voor hen kan betekenen en hoe ze haar hulp in kunnen roepen."