Het ondersteuningsprofiel


Een onderwijsondersteuningsprofiel geeft aan welk aanbod aan onderwijs en ondersteuning een school haar (ondersteunings)leerlingen kan bieden, waar de school intern grenzen ervaart en met welke externe ondersteuning de school deze grenzen beslecht. Daarbij maakt de school onderscheid tussen basisondersteuning, breedteondersteuning en diepteondersteuning. Daarnaast kan een onderwijsondersteuningsprofiel een professionaliserings- en ontwikkelingsperspectief schetsen voor de school en haar medewerkers. De schoolprofielen geven samen uiting aan de ondersteuningsplicht van de schoolbesturen. Tevens geeft het totaal van de schoolprofielen in een samenwerkingsverband inzicht in het regionale onderwijsondersteuningsaanbod: het onderwijsondersteuningscontinuüm in de regio en de dekkendheid van de voorzieningen in het licht van de onderwijsvragen en –behoeften van de leerlingpopulatie in het samenwerkingsverband.

Het totale ondersteunigsprofiel kunt u lezen door te klikken op de volgende link.
Ondersteuningsprofiel Avonturijn 2023-2024