Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad zitten twee gekozen ouders samen met leerkrachten.
Zij vergaderen met de directie over de meer ' bestuurlijke'  zaken van de hele school.

Wij vinden het belangrijk dat ouders meedenken en meepraten over het beleid op school.
Belangrijk hierbij is dat het gaat om de belangen van kinderen, ouders en leerkrachten en om een leerzame,
plezierige en veilige plek voor Avonturijn te creëren en te behouden.  

U kunt hen aanspreken over alle zaken aangaande de school.

Dit is de MR

De namen van de MRleden ouders zijn: Selim Mutlu peuters, Murat Kilic,Sanem Yilmaz, Fatma Altay 

Leerkrachten:
Annet Bakker
Anneke van Dingen
Rianne van Woerkom-secretaris