Ons onderwijs

 

Avonturijn: onze school

Scholen verschillen in sfeer en de manier van werken.
Avonturijn is een moderne, open, christelijke school waar iedereen van harte welkom is.
Wij hebben hoge verwachtingen van al onze leerlingen en wij willen kinderen de kans
geven zich binnen hun mogelijkheden te ontwikkelen.
Vanuit een sfeer van openheid en respect voor elkaar proberen we inhoud te geven aan
ons onderwijs. Voor ons is het belangrijk dat leerkrachten, ouders en kinderen op een
respectvolle manier met elkaar omgaan en rekening houden met de normen en waarden
van onze samenleving  

Nieuwe leerlingen

Uw kind is van harte welkom op onze school. Na het kennismakingsgesprek krijgt u  een rondleiding door de school en kunt u kennismaken met de leerkracht van uw kind. In het gesprek willen wij een aantal zaken weten die belangrijk kunnen zijn voor de juiste begeleiding van uw kind, zoals bijv. vragen over de gezondheid, allergie, medicijngebruik enz. In het gesprek kunt u ook aangeven of wij foto's van uw kind  op de schoolwebsite mogen zetten. Kinderen mogen vanaf hun 4e jaar naar de  basisschool maar bij ons kan dat al eerder. Wij hebben een groep voor 2 jarigen en een groep voor 3 jarigen. In de schoolgids leest u hier meer over. Aanmelden kan via VKV - Peuterspeelzaal (KomKids.nl)

Schooltijden

De schooltijden zijn voor alle groepen gelijk. Voor ouders en de opvang is dat duidelijk en handig. In de onderbouw krijgen de kinderen meer onderwijs dan gebruikelijk, maar wij vinden dat goed  voor de ontwikkeling van de kinderen. De school gaat  5 over half negen open om iedereen  de gelegenheid te geven de kinderen op tijd op school te brengen.