Zoeken
Rotterdamseweg 115
3135 PT Vlaardingen
T 010 - 470 85 16
E directie@avonturijnvlaardingen.nl
Start > Home

Welkom bij basisschool Avonturijn!

Raar maar waar!

Techniek, proefjes, onderzoeken.

Op deze website staat voor u
de belangrijkste en meest actuele informatie.
Zijn er nog vragen, dan bent u altijd
van harte welkom bij ons op school.

Avonturijn is een moderne en krachtige school
die een centrale plaats in de wijk inneemt.
Een school waar kinderen zich veilig en gewaardeerd voelen
en zich binnen hun mogelijkheden kunnen ontwikkelen.
Binnen onze school wordt er gewerkt in kleine
onderbouwgroepen. Fysiotherapie, logopedie
en schoolmaatschappelijkwerk zijn in school aanwezig.

Weet u dat wij een eigen peutergroep hebben?
             " Het Kleine Avontuur".
Deze peutergroepen beheren wij samen
met de stichting UN1EK, voorheen SKV.
Er is een groep 2 jarige en een groep 3 jarige peuters.
De peuters gaan twee tot vier dagdelen naar school.
Bent u nieuwsgierig en wilt u meer weten?
De peuters ontvangen u graag.Maandoverzicht :

Activiteiten van deze maanden
Oktober
13 Informatieavond groep 8
Vakantie 19 t/m 25 oktober
26 Weer naar school
Brieven van de maand oktober:
2 Kinderboekenweek
Uitnodiging ouders groep 8
Verslag ouderbijeenkomst

Nieuws

Mededelingen

Iedereen is welkom.
       14 oktober 
Marconistraat in Schiedam

Inspiratie voor het onderwijs van morgen.
Onderwijsdatpast.info/verandering-proeven
Deze middag is voor leerkracht/ouder/
directeur/intern begeleider/onderwijs assistent
/bestuurder/ MR lid of andere belangstellenden.

Het aanvragen van verlof,
hoe werkt dat?
Open onderstaande link.
Verlof buiten schoolvakanties