Algemene schoolafspraken

 

Op school is er de mogelijkheid om gebruik te maken van logopedie, fysiotherapie 
        en de gezinsspecialist. Wilt u hier iets meer over weten, kom gerust bij ons langs.

Is uw kind ziek?  Wilt u dan voor 09.00 uur de school bellen.

Via de app kunnen de leerkrachten u om hulp vragen voor activiteiten en excursies.

Dinsdag en donderdag is het Gruitdag. Alle kinderen mogen dan alleen groente of fruit
        met eventueel een boterham erbij meenemen. Wilt u daar aan denken?

Waardevolle spullen zoals, sleutels, mobieltjes en portemonnees worden apart
        gelegd, maar u en uw kinderen blijven er zelf verantwoordelijk voor.

Heeft u vragen of problemen en behoefte aan een gesprek, geeft u dit dan voor
        of na schooltijd aan bij de leerkracht. Dan kunnen we een afspraak maken.

Wij communiceren dit jaar niet meer via papieren brieven, maar via de app.
        Voor de groepsberichten van uw kind heeft u een apart wachtwoord nodig.
        Natuurlijk vindt u veel info terug op de website www.avonturijnvlaardingen.nl

Op de app en de website  staan ook leuke en belangrijke berichten en natuurlijk
        fantastische foto’s. U heeft voor de fotopagina’s wel een wachtwoord nodig


Vanaf groep 3 wordt er wekelijks gegymd in de gymzaal in het gebouw. 
De peuters en de kleuters gymmen in de speelzaal op school.

Het gymrooster

Groep: Lesdag Van: Tot:
Groep 3 Donderdag 13.30 14.30
Groep 4 Paars Donderdag 12.30 13.30
Groep 4 Oranje Donderdag 11.30 12.30
Groep 5 Maandag 10.00 11.00
Groep 6 Maandag 10.15 11.45
Groep 7 Maandag 11.45 12.15
Groep 8 Donderdag 08.45 10.15

Groep 5 zwemt op donderdagmiddag in de oneven weken.
Er wordt gezwommen van 13.45 - 14.30.